SUCCCE – Smart Use Of Communication In Complex Care Environments
.
Ett system för att använda smart kommunikation i komplexa vårdmiljöer.Vi se till att man på intensivvårdsavdelning nu kan förbättra arbetsmiljön och minska patient- och anhörigstress genom larm- och informationshantering med hjälp av smarta glasögon.
.
SUCCCE AB levererar smarta IT-lösningar för komplexa vårdmiljöer.
Vi tillhandahåller ett avancerat beslutsstödsverktyg för larmhantering som möjliggör delning, visning och direkt tillgång till larm och information från medicinsk utrustning som kan styras handsfree.
SUCCCE sorterar och presenterar data till relevant vårdpersonal beroende på larmets grad och orsak.
Med hjälp av smarta glasögon förbättrar vi informationsflödet, arbetsmiljön och minskar patient- och anhörigstress inom vården.
.
Läs mer på