Lägg till din rubriktext här

Jobbansökan i TelMe är en applikation som läggs ut som ett formulär att fylla i på nätet.

Det naturliga är att en länk till formuläret läggs ut på er hemsida tillsammans med information om de utlysta tjänsterna.  Personer som är intresserade av de aktuella tjänsterna fyller i formuläret med de uppgifter som definierats. Uppgifterna från formuläret hamnar direkt i TelMe som jobbsökande och kan hanteras där som vilka andra personprofiler som helst.    Formuläret ger en stor flexibilitet att välja vilka rubriker som skall vara med och vilka kryssrutor som skall vara under varje rubrik.

Formuläret kan ha en eller flera textrutor för fritextinmatning av olika slag. Referenser och erfarenhet från flera arbetsgivare kan matas in på ett strukturerat sätt. Uppladdning av CV, bild eller andra dokument kan enkelt göras via formuläret. För att säkerställa att rätt person har registrerat sig kan verifiering ske genom att ett sms skickas till personen som registrerat sig. Den mottagna koden skall sedan matas in i formuläret innan man blir slutligt registrerad.

www.telme.se

info@telme.se