Lägg till din rubriktext här

 

Support och serviceorganisation

Vår support är tillgänglig kl 08.00 – 17.00 helgfria vardagar, måndag till fredag. Övriga tider kopplas samtal till en mobil växel och leder till den ansvariga för support vid aktuellt tillfälle. Dvs. att man kan nå supportpersonal under alla veckans dagar och alla dygnets timmar. En stor del av våra kunder idag arbetar inom vård och omsorg vilket gör att systemet används under dygnets alla timmar.

Felavhjälpning utanför ordinarie arbetstid som inte beror på leverantören debiteras enligt till envar tid gällande prislista.

Fel kan rapporteras via telefon, sms eller supportformulär i applikationen.

Vid registrering via supportformulär kan man få skriftlig uppföljning via e-post och/eller sms på ärendet.

All felavhjälpning påbörjas snarast och skall vara löst inom 8 timmar.

Under semesterperioden alternerar personalen så att det alltid finns kunnig personal tillgänglig.