RovSMS

TelMe i samarbete med Jägareförbundet Värmland och Länsstyrelsen i Värmland har infört ett meddelandesystem, med hjälp av SMS-tjänsten TelMe, för att underlätta för jaktledarna vid t.ex. rovdjursjakt. Det webbaserade systemet  kallat RovSMS var igång redan vid förra årets lodjursjakt och alla jaktledare i Värmland kunde anmäla sig till tjänsten.

TelMe RovSMS förhindrar överskjutning av rovdjur

I samband med förra årets vargjakt initierades ett första enklare försök med SMS-avlysning. Det fungerade väl, ingen varg sköts utöver de tilldelade och systemet uppskattades av de som deltog. TelMe RovSMS – som vi nu att använder är bättre, enklare och dessutom webbaserat. Förutsättningarna för SMS , t.ex. vid dålig täckning, är bättre än för vanliga samtal och jaktledaren slipper stressen över att inte veta vad avskjutningsläget är. Vår förhoppning är att informationen om tjänsten hinner sprida sig till alla jaktledare inför lodjursjakten, säger Lennart Johannesson, ordförande Jägareförbundet Värmland. Vid registreringen kan jaktledaren ange vilka arter han tänker jaga. Den som endast har tänkt jaga lodjur, behöver endast anmäla sig för att motta SMS för lodjursjakten och behöver således inte att få SMS vid t ex. björnjakten.

I år erbjuds tjänsten av Länsstyrelserna i Värmland, Örebro och Västmanland.

www.rovsms.se